Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Huzová, okres Olomouc, příspěvkové organizace

Naše škola

Na závěr každého školního roku je vhodné se zamyslet, zavzpomínat a letos hlavně poděkovat. Velké díky za tento školní rok patří rodičům, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to být učitelem a k tomu mnohdy museli zvládat také své povolání. Skvělou práci dále odvedli učitelé, kteří se museli velmi rychle zorientovat v prostředí distanční výuky. Dětem a žákům patří můj obdiv za chuť, se kterou i v nelehkých podmínkách plnili své, nejen studijní, povinnosti. Za výbornou spolupráci děkuji také zřizovateli. Přeji všem, aby si užili letní prázdniny, odpočinuli si a získali spoustu krásných zážitků. Odcházejícím žákům 4. ročníku přeji mnoho úspěchů v dalším studiu a doufám, že na naši malou školičku budou vždy vzpomínat v dobrém. Krásné prázdniny!

D. Bojanovská Havelková

Od úterý 8.6. nemusí při výuce nosit roušky žáci ani učitelé.

Červen nemusí být pouze o písemkách, zkoušení a uzavírání známek… Nás čeká červen plný zábavy a poznání… ZDE

Zveme Vás na osobní setkání dne 8. 6. 2021 v 15:00 hod. se sociální pracovnicí Bc. Lucií Kaplanovou Faronovou, DiS., DT ZDE.
Setkání bude zaměřeno na trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Prostor bude pro Vaše dotazy i sdílení zkušeností.

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022 ZDE

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc květen – ZDE

Dne 10. 5. se do mateřské školy mohou vrátit všechny děti, a to bez povinnosti testování.

‼️ Vážení rodiče, kontaktovala nás Policie ČR (Šternberk) s informací, že dostali výhružné upozornění o zítřejším možném útoku na mateřskou školu v ČR (nespecifikováno). V naší škole budou zítra platit tato opatření: do budovy budou vpuštěni rodiče s dětmi po vizuální kontrole, případně po ověření totožnosti. Prosím i Vás o spolupráci, neotevírejte neznámým lidem a po vstupu do budovy a následném opuštění vždy pečlivě zkontrolujte uzavření dveří. Ve všech třídách ruším dopolední procházku, děti zítra neopustí budovu. Zaměstnanci jsou o situaci informováni. Věřím, že k žádnému incidentu nedojde, ale musíme reagovat na dané upozornění PČR. Děkuji za pochopení a spolupráci. Případná absence bude automaticky omluvena.

D. Bojanovská Havelková

Přestože jsme se snažili dětem co nejvíce zpříjemnit a usnadnit učení z domova, mohla distanční výuka společně s odtržením od kamarádů negativně ovlivnit dětskou psychiku. Zveme Vás na setkání s paní psycholožkou a rodinnou poradkyní Mgr. Kateřinou Čigášovou. Prostor bude pro Vaše dotazy i sdílení zkušeností. Více ZDE. Odkaz k připojení ZDE

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022 ZDE
Dodatečné přijetí ZDE

Od nového školního roku budeme rozšiřovat náš tým! Hledáme asistenta pedagoga do první třídy, který bude pomáhat žákům na jejich školní cestě. Informace ZDE

Zápis do MŠ ZDE
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí a rodičů. Rodiče mohou podávat žádost ve dnech 3. – 5. května 2021. Formuláře najdete ke stažení ZDE.
Formuláře můžete doručit následujícím způsobem:
– do datové schránky školy
– na email reditelna@zshuzova.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí naskenovaný podpis)
– poštou
– do schránky u vstupu do budovy školy

Prominutí úplaty duben – MŠ ZDE

Prázdninový provoz MŠ
Na základě provozu Školní jídelny Šternberk bude provoz MŠ o letních prázdninách od 17. 8. 2021. Úplata za předškolní vzdělávání bude na měsíc srpen 150 Kč.

DŮLEŽITÉ INFORMACE – NÁVRAT DĚTÍ A ŽÁKŮ OD 12. 4. 2021 – ZDE a ZDE

Přejeme pohodové Velikonoce strávené v rodinném kruhu a k tomu si dovolujeme přidat pozvánku na středeční online setkání s Mgr. Rýparovou, koordinátorkou nadání – ZDE.

Žádost o OČR ZDE

Pozvánka na velikonoční tvoření ZDE a ZDE.

Zápis do 1. třídy ZDE
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí a rodičů. Rodiče mohou podávat žádost ve dnech 6. a 7. dubna 2021. Formuláře najdete ke stažení ZDE. Formuláře můžete doručit následujícím způsobem:
– do datové schránky školy
– na email reditelna@zshuzova.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí naskenovaný podpis)
– poštou
– do schránky u vstupu do budovy školy

Prominutí úplaty – MŠ a ŠD za březen ZDE

Vzhledem k vážné epidemiologické situaci se od 1. 3. 2021 uzavírá Základní i Mateřská škola Huzová. Rodiče mají nárok po dobu uzavření škol na ošetřovné. Jak to u nás bude fungovat se dozvíte ZDE.

Dotazník pro obyvatele z území MAS Šternbersko o.p.s. ZDE

Prominutí úplaty za ŠD pro II. třídu – leden, únor 2021 ZDE

Změny od 25. 2. 2021
Děti v MŠ – beze změny
Žáci v ZŠ – povinná zdravotnická rouška
Rodiče, pracovníci MŠ i ZŠ (ped. i neped.) – povinnost nošení respirátoru nebo zdravotnické roušky.

Používání látkové roušky je přípustné nejdéle do 28. 2. 2021, poté je již povinná rouška zdravotnická.

Vážení rodiče, zdvořile Vás žádáme, abyste dodržovali protiepidemická opatření a abyste i nadále průběžně sledovali zdravotní stav svých dětí a do školního kolektivu posílali pouze děti zdravé. Děkujeme.

Poslanci neprodloužili nouzový stav, opatření ve školství však zůstanou stejná – školy budou ministerstvem zdravotnictví uzavřeny na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

Stane se z Vašeho dítka v brzké době školák? Máte obavy z nových změn? Zajímá Vás, jakým způsobem můžete doma zlepšovat schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí požadavků 1. třídy? Přihlašte se na online webinář, který je zdarma ZDE

Veřejný ochránce práv pro děti ZDE

Snažíme se zkvalitňovat nabídku našich služeb a aktivit určených dětem i jejich rodičům (zákonným zástupcům). Právě proto jsme se rozhodli nabídnout v naší mateřské škole služby speciální pedagožky. Rádi bychom Vás seznámili s náplní práce tohoto pracovníka v našem zařízení ZDE. Na speciální pedagožku se samozřejmě mohou obrátit také zákonní zástupci žáků ZŠ.

Vážení rodiče,
dnes v odpoledních hodinách jsem obdržela informaci o pozitivním výsledku na Covid-19 u zaměstnankyně naší školy. Na základě rozhodnutí pracovníka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci vám oznamuji, že není nutné uzavření školy či karanténa. Pokud by se situace změnila, budu vás neprodleně informovat.

D. Bojanovská Havelková

Informace pro rodiče žáků 4. ročníku: Paní ředitelka ZŠ Dr. Hrubého 2  (Šternberk) informovala, že bohužel pro příští školní rok nebudou přijímat nové žáky, a to z kapacitních důvodů.

Dle dnešního (23. 12.) sdělení MŠMT v lednu nastoupí k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku (naše I. třída). Žáci 3. a 4. ročníku (II. třída) budou mít distanční výuku.

PF 2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
v posledních měsících jsme spolu zvládli mnohé, od velké rekonstrukce odpadů přes každodenní maličkosti až po distanční výuku. S dětmi jsme v tomto školním roce byli ochuzeni o zbývající lekce plavání a různé projektové dny, ale chvíle společné legrace jsme si vzít nenechali. Ráda bych Vám tímto poděkovala za dosavadní spolupráci a zájem o školu, za těžké období distanční výuky, kdy jste ke své profesi vykonávali zčásti i tu naši. Nejen kvůli těžkostem posledních týdnů Vám za všechny zaměstance školy přeji pohádkové prožití Vánoc, zasloužený odpočinek a příjemný čas strávený s těmi nejbližšími. Do nového roku hlavně zdraví, osobní i pracovní úspěchy.

D. Bojanovská Havelková

21. a 22. prosinec 2020 jsou pro ZŠ vyhlášeny jako dny boje proti Covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné. Provoz mateřské školy bude do 22. 12. 2020.

Dle nejnovějších informací můžeme od pondělí 7. 12. slučovat v družině naše dvě třídy. Provoz školní družiny pro II. třídu se tedy vrací do běžného režimu.

Vážení rodiče,
dne 30. 11. se vrací Vaše děti do školy. Bohužel, dle nařízení MŠMT a MZČR, se nemohou třídy vzájemně setkávat, a to ve výuce, školní družině a ani při výdeji stravy. Toto opatření je pro nás jako malotřídní školu velmi obtížné. Snažila jsem se na MŠMT vyžádat výjimku, avšak neúspěšně. Z výše uvedených důvodů bude školní družina pro žáky 3. a 4. ročníku do 14.30 hod. Ranní družina bude fungovat beze změny. Žáci budou celý den ve své kmenové třídě, nebudou tedy v obvyklé místnosti družiny. Úplata za ŠD na prosinec se snižuje na 30,- Kč. Prosím, omluvte tuto změnu a přijměte ji s pochopením. Děkuji.
Snížení úplaty za ŠD pro 3. a 4. ročník ZDE

D. Bojanovská Havelková

Dle dnešní tiskové konference ministra školství a ministra zdravotnictví se žáci 3. a 4. ročníku vrátí do lavic v PONDĚLÍ 30. 11. 2020. Na děti se už moc těšíme. Ve chvíli, kdy obdržíme oficiální vyjádření, Vás budeme informovat.

Ve středu 18. 11. 2020 se vrací do lavic žáci I. třídy (prvňáčci a druháčci). Výuka bude probíhat dle rozvrhu mimo období plavání (naleznete na stránkách školy – ZŠ – rozvrh 2. strana), školní družina bude v provozu. Dle nařízení MZČR mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti. I přes tyto ztížené podmínky se na žáky moc těšíme a společnými silami to zvládneme.

Prominutí úplaty za ŠD ZDE

Odkazy na online procvičování ZDE

Výzva pro velké/malé hrdiny ze ZŠ a MŠ Huzová ZDE

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci přesouváme od zítřejšího dne do online prostředí také doučování. Bližší informace budou sděleny třídními učitelkami na zítřejších online hodinách. Touto změnou se snažíme o to, aby děti měly možnost znovuvysvětlení a zopakování probíráné látky. V případě jakýchkoliv dotazů se samozřejmě obracejte na paní učitelky.

Snažíme se, abychom společně tyto těžké chvíle co nejlépe zvládli. Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na lepší časy, kdy se budeme moci s žáky opět setkávat osobně.

S přáním pevného zdraví
D. Bojanovská Havelková

Dnes (27. 10. 2020) bylo rozhodnuto, že se žáci 1. stupně v pondělí (2. 11. 2020) do školy nevrátí. Budeme se tedy na všechny těšit alespoň na videokonferencích, dle dosavadního rozvrhu.

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020 ZDE

Postup při žádosti o ošetřovné
z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.
Aktualizace k 23. 10. 2020 ZDE
Tiskopis ZDE

Vážení rodiče, z důvodu protiepedemických opatření jsou až do odvolání zrušeny zájmové kroužky a plavání. Budeme doufat, že se situace brzy zlepší a budeme moci pokračovat v daných aktivitách.

Protiepidemické nařízení II. platné s účinností od 10. 9. 2020 ZDE

Protiepidemické opatření platné s účinností od 10. 9. 2020 ZDE

Projektové dny ZŠ a MŠ Huzová
v prvním pololetí šk. roku 2020/2021 ZDE

Dne 16. 11. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno v základní škole a přerušení provozu v mateřské škole z organizačně – technických důvodů.

Informace k plaveckému výcviku ZDE

Informace ke Covid-19 ZDE