Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Huzová, okres Olomouc, příspěvkové organizace

Naše škola

Vážení rodiče,
dnes v odpoledních hodinách jsem obdržela informaci o pozitivním výsledku na Covid-19 u zaměstnankyně naší školy. Na základě rozhodnutí pracovníka Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci vám oznamuji, že není nutné uzavření školy či karanténa. Pokud by se situace změnila, budu vás neprodleně informovat.

D. Bojanovská Havelková

Informace pro rodiče žáků 4. ročníku: Paní ředitelka ZŠ Dr. Hrubého 2  (Šternberk) informovala, že bohužel pro příští školní rok nebudou přijímat nové žáky, a to z kapacitních důvodů.

Dle dnešního (23. 12.) sdělení MŠMT v lednu nastoupí k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku (naše I. třída). Žáci 3. a 4. ročníku (II. třída) budou mít distanční výuku.

PF 2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
v posledních měsících jsme spolu zvládli mnohé, od velké rekonstrukce odpadů přes každodenní maličkosti až po distanční výuku. S dětmi jsme v tomto školním roce byli ochuzeni o zbývající lekce plavání a různé projektové dny, ale chvíle společné legrace jsme si vzít nenechali. Ráda bych Vám tímto poděkovala za dosavadní spolupráci a zájem o školu, za těžké období distanční výuky, kdy jste ke své profesi vykonávali zčásti i tu naši. Nejen kvůli těžkostem posledních týdnů Vám za všechny zaměstance školy přeji pohádkové prožití Vánoc, zasloužený odpočinek a příjemný čas strávený s těmi nejbližšími. Do nového roku hlavně zdraví, osobní i pracovní úspěchy.

D. Bojanovská Havelková

21. a 22. prosinec 2020 jsou pro ZŠ vyhlášeny jako dny boje proti Covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné. Provoz mateřské školy bude do 22. 12. 2020.

Dle nejnovějších informací můžeme od pondělí 7. 12. slučovat v družině naše dvě třídy. Provoz školní družiny pro II. třídu se tedy vrací do běžného režimu.

Vážení rodiče,
dne 30. 11. se vrací Vaše děti do školy. Bohužel, dle nařízení MŠMT a MZČR, se nemohou třídy vzájemně setkávat, a to ve výuce, školní družině a ani při výdeji stravy. Toto opatření je pro nás jako malotřídní školu velmi obtížné. Snažila jsem se na MŠMT vyžádat výjimku, avšak neúspěšně. Z výše uvedených důvodů bude školní družina pro žáky 3. a 4. ročníku do 14.30 hod. Ranní družina bude fungovat beze změny. Žáci budou celý den ve své kmenové třídě, nebudou tedy v obvyklé místnosti družiny. Úplata za ŠD na prosinec se snižuje na 30,- Kč. Prosím, omluvte tuto změnu a přijměte ji s pochopením. Děkuji.
Snížení úplaty za ŠD pro 3. a 4. ročník ZDE

D. Bojanovská Havelková

Dle dnešní tiskové konference ministra školství a ministra zdravotnictví se žáci 3. a 4. ročníku vrátí do lavic v PONDĚLÍ 30. 11. 2020. Na děti se už moc těšíme. Ve chvíli, kdy obdržíme oficiální vyjádření, Vás budeme informovat.

Ve středu 18. 11. 2020 se vrací do lavic žáci I. třídy (prvňáčci a druháčci). Výuka bude probíhat dle rozvrhu mimo období plavání (naleznete na stránkách školy – ZŠ – rozvrh 2. strana), školní družina bude v provozu. Dle nařízení MZČR mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti. I přes tyto ztížené podmínky se na žáky moc těšíme a společnými silami to zvládneme.

Prominutí úplaty za ŠD ZDE

Odkazy na online procvičování ZDE

Výzva pro velké/malé hrdiny ze ZŠ a MŠ Huzová ZDE

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci přesouváme od zítřejšího dne do online prostředí také doučování. Bližší informace budou sděleny třídními učitelkami na zítřejších online hodinách. Touto změnou se snažíme o to, aby děti měly možnost znovuvysvětlení a zopakování probíráné látky. V případě jakýchkoliv dotazů se samozřejmě obracejte na paní učitelky.

Snažíme se, abychom společně tyto těžké chvíle co nejlépe zvládli. Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na lepší časy, kdy se budeme moci s žáky opět setkávat osobně.

S přáním pevného zdraví
D. Bojanovská Havelková

Dnes (27. 10. 2020) bylo rozhodnuto, že se žáci 1. stupně v pondělí (2. 11. 2020) do školy nevrátí. Budeme se tedy na všechny těšit alespoň na videokonferencích, dle dosavadního rozvrhu.

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020 ZDE

Postup při žádosti o ošetřovné
z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.
Aktualizace k 23. 10. 2020 ZDE
Tiskopis ZDE

Vážení rodiče, z důvodu protiepedemických opatření jsou až do odvolání zrušeny zájmové kroužky a plavání. Budeme doufat, že se situace brzy zlepší a budeme moci pokračovat v daných aktivitách.

Protiepidemické nařízení II. platné s účinností od 10. 9. 2020 ZDE

Protiepidemické opatření platné s účinností od 10. 9. 2020 ZDE

Projektové dny ZŠ a MŠ Huzová
v prvním pololetí šk. roku 2020/2021 ZDE

Dne 16. 11. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno v základní škole a přerušení provozu v mateřské škole z organizačně – technických důvodů.

Informace k plaveckému výcviku ZDE

Informace ke Covid-19 ZDE