Šablony III pro ZŠ a MŠ Huzová

Projekt ŠABLONY III PRO ZŠ A MŠ HUZOVÁ, REG. Č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019018 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je rozvoj mateřské a základní školy formou aktivit, které jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů a vzdělávacích aktivit.

Šablony III pro ZŠ a MŠ Huzová