Organizace dne

6:45 provoz školní družiny
7:40 vstup do školy pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD
7:55 příprava na hodinu
8:00 – 8:45 1. vyučovací hodina
8:55 – 9:40 2. vyučovací hodina
10:00 – 10:45 3. vyučovací hodina
10:55 – 11:40 4. vyučovací hodina
11:50 – 12:35 5. vyučovací hodina
12: 35 odchod na oběd, domů
16:00 ukončení provozu školní družiny