Školská rada

Školská rada pracuje od 13. 3. 2018 ve složení
Nikola Řičicová – předsedkyně
Dáša Vosyková – členka
Ing. Yvona Jirušová – členka

Školská rada
a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření