Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II.

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území. Realizuje naplánované aktivity z místního akčního plánu, jež vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cíle projektu:

  • vzájemná spolupráce na kvalitním a dostupném vzdělávání dětí a žáků
  • podpora konkrétních opatření vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání v území
  • zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území
  • budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání
  • zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách
  • pokračování v rozvoji spolupráce a společného strategického plánování v těchto partnerstvích

Více informací: www.mas-sternbersko.cz