GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr.Pavel Roubínek, Ph.D.
Kontaktní údaje na pověřence:
Email: pavel.roubinek@seznam.cz
Telefon : +420 723 276 123

Zásady zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v souvislosti s distanční výukou