Zaměstnanci

ředitelka školy
Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková

učitelky ZŠ
Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková
Mgr. Lenka Izáková
Marie Fujáková

vychovatelka ŠD
Marie Fujáková

učitelky MŠ
Dáša Vosyková
Mgr. et Bc. Ivana Petrová


asistentka pedagoga v MŠ
Kamila Čaradyová

nepedagogičtí zaměstnanci
Zuzana Slezáková
Kamila Vláčilová