Zaměstnanci

ředitelka školy
Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková

učitelky ZŠ
Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková
Mgr. Kateřina Mazalová
Marie Fujáková


asistentka pedagoga v ZŠ
Lucie Harániová
Bronislava Vykydalová

vychovatelka ŠD
Marie Fujáková

učitelky MŠ
Dáša Vosyková
Mgr. et Bc. Ivana Petrová


asistentka pedagoga v MŠ
Kamila Čaradyová

nepedagogičtí zaměstnanci
Zuzana Slezáková
Kamila Vláčilová