Zaměstnanci

ředitelka školy
Mgr. Yvona Vláčilová

učitelé
Mgr. Yvona Vláčilová
Mgr. Lenka Izáková
Marie Fujáková

vychovatelka ŠD
Marie Fujáková

učitelky MŠ
Dáša Vosyková
Mgr. Ivana Petrová

školní asistent MŠ
Mgr. Ivana Petrová

nepedagogičtí zaměstnanci
Zuzana Slezáková
Jana Hýžová