Mléko do škol

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999.
Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy, zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Zdroj: https://mlekodoskol.szif.cz/