Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024
I. třída: 1. a 2. ročník TU Mgr. Kateřina Mazalová
II. třída: 3. a 4. ročník TU Mgr. et Mgr. Dagmar Bojanovská Havelková
Celkem žáků: 24

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023 a končí v pátek 28. června 2024.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 4. do 10. března 2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.