Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020
Základní škola je dvojtřídní s 1. a 2.ročníkem v I. třídě a s 3. a 4. ročníkem ve II. třídě. Součástí školy jsou jednotřídní školní družina, jednotřídní mateřská škola a školní jídelna – výdejna. V základní škole pracují celkem tři pedagogové – dvě učitelky a vychovatelka, která má rovněž i částečný úvazek jako učitelka základní školy. V mateřské škole pracují dvě učitelky.
Základní škola, mateřská škola i školní jídelna – výdejna jsou umístěny v jedné školní budově, která stojí ve středu obce. V přízemí jsou školní jídelna – výdejna, šatny a tělocvična s hygienickým zařízením, v prvním poschodí je mateřská škola a oddělení školní družiny. Třídy základní školy jsou umístěny ve druhém patře.

Cílem naší školy je:
– vytvořit takové prostředí, aby každý jednotlivý žák mohl co nejlépe poznat a následně mohl a uměl rozvinout své schopnosti 
– umět rozvíjet dítě mladšího školního věku, u kterého se teprve vytváří celoživotní cíl a postoje
– dbát na dodržování morálních, etických a humánních přístupů
– všímat si u dětí hodnost nejen materiálních, ale umět je vlastním příkladem přesvědčit i o hodnotách jako přátelství, spravedlnost, tolerance, laskavost, vědění 
– umožnit žákům nadaným a mimořádně nadaným získat nadstandardní vědomosti a dovednosti 
– na druhé straně umožnit integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a k této pomoci a nápravě přistupovat profesionálně a kvalifikovaně
– umožnit žákům znát nejen svá práva, ale i povinnosti
– umět vyjádřit, zdůvodnit a obhájit své názory
– umět přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé i za životní prostředí
– umožňovat dětem využívat různé učební styly
– vychovávat především vlastním příkladem

I. třída : 1., 2. ročník , TU Mgr. Lenka Izáková
                3 + 4 žáků

II. třída: 3., 4. ročník, TU Mgr. Yvona Vláčilová
                7 + 3 žáků

Celkem žáků : 17

Přidělení hodin
Vláčilová Yvona
3. ročník : JČ /9/, Ma /5/, 
4. ročník : JČ /8/, Ma /5/

Izáková Lenka
1. ročník : JČ /10/, Ma /4/, Prv /2/, Hv /1/, Vv /1/
2. ročník : JČ /10/, Ma /5/, Prv /2/, Hv /1/, Vv /1/
3. ročník : AJ /3/, Vv /1/
4. ročník : AJ /3/, Vv /2/

Fujáková Marie
1. ročník : Tv /2/, Pč /1/
2. ročník : Tv /2/, Pč /1/
3. ročník : Tv /2/, Pč /1/, Prv /2/, Hv /1/
4. ročník : Tv /2/, Pč /1/, Vla /1,5/, Př /1,5/, Hv /1/

Termíny prázdnin ve školním roce 2019/2020
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Vyučování začne v pondělí 6. 1.
Vysvědčení za 1. pololetí 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 3 2. – 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 (10.4. je svátek)
Vysvědčení za 2. pololetí 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1.7. – 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.