Mateřská škola

Naše mateřská škola je jednotřídní předškolní zařízení s celodenním provozem.

Provoz MŠ: 6.30 – 16.00 hod
Učitelky MŠ: Dáša Vosyková, Mgr. et Bc. Ivana Petrová
Asistentka pedagoga v MŠ: Kamila Čaradyová

Jsme venkovská mateřská škola, kde společně se školáky tvoříme jednu velkou rodinu. Základní principy našeho výchovně vzdělávacího programu je vychovávat naše děti s láskou a porozuměním aby každé dítě bylo spokojené. Upřednostňujeme individuální přístup a respektování specifických potřeb jednotlivých dětí. Hlavním prostředkem vzdělání je hra a prožitkové učení. Našim cílem je připravit děti na vstup do základní školy, vzájemně propojit vnitřní svět MŠ s rodinným prostředím i prostředím ZŠ.
S dětmi: cvičíme, rytmizujeme, tančíme, zpíváme, malujeme, kreslíme, stříháme, modelujeme, osvojujeme si hygienické a sebeobslužné návyky, učíme se stolovat.
Poznáváme přírodu, snažíme se ji chránit a v rámci našich možností ji i pomáhat, upevňujeme a prohlubujeme lásku ke své rodině, kamarádům a ke své rodné vesnici.
Navzájem si pomáháme a hlavně starší děti se moc pěkně starají o své mladší kamarády. Snažíme se učit rozeznávat dobro a zlo nejen v pohádkách, ale i v našem okolí.

V naší školičce je stále veselo a pořád se máme na co těšit:
– na Mikuláše
– na vánoce a vánoční nadílku s nočním vánočním dobrodružstvím
– na maškarní karneval
– na jaro a velikonoce
– na Den dětí
– na výlet
– na loučení se školkou
– na dopravní hřiště
– na spaní ve školce