Ukončení školního roku 2021/2022

Něco starého končí a něco nového začíná… Máme za sebou další společný školní rok. Prožili jsme spolu spoustu hezkého (projektové dny, akce s rodiči, výlety) a společnými silami jsme zvládli překonat i různé překážky. Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za podporu při distanční výuce i jejich celkový zájem o naši školičku. Dále pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich nasazení a přístup k dětem. Poslední poděkování patří zřizovateli, díky kterému školu postupně modernizujeme. Přeji všem krásné prožití letních dnů a hlavně zasloužený odpočinek. Našim úžasným čtvrťáčkům přeji mnoho úspěchů na další vzdělávací dráze a předškoláčkům kouzelné prožití posledních prázdnin před novou životní etapou.

D. Bojanovská Havelková