Sportovní dopoledne

27.6.2022
Naše tradiční atletické zápolení v disciplínách : hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů a skok do dálky z místa jsme v horkém letním dopoledni zvládli velmi bravurně! Mezi jednotlivými výkony jsme se před sluncem schovávali ve stínu stromů u říčky Sitky. I přes vedro se děti opravdu snažily ze všech sil. Nikdo nezůstal bez ocenění a odměny. Nikdo nemusel být smutný z neúspěchu.
Spokojené dětské tváře je prostě asi to nejlepší, co pedagogové rádi vidí…