Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Letos jsme přivítali na naší škole 4 prvňáčky, pro které bylo dnešní zahájení obzvláště významné – stali se z nich školáci a poprvé usedli do školních lavic. Paní ředitelka dále představila nové asistentky pedagoga, plán na další měsíce a popřála všem do nového školního roku hlavně zdraví a optimistický přístup ke všemu, co nás čeká. Žáčkům ještě navíc popřála mnoho nových znalostí a pěkných zážitků nejen ve škole, rodičům pocity štěstí a hrdosti nad pokroky jejich dětí. Setkání ukončila paní starostka, která rovněž popřála všem přítomným krásný a úspěšný školní rok. Tímto také děkujeme zřizovateli za financování školních potřeb pro všechny žáky naší školy.