Africká inspirace – projektový den

„Africký“ projektový den jsme si opravdu užili. Největší úspěch mělo bubnování. Pod vedením skvělého pana lektora jsme si mohli vyzkoušet různé druhy rytmických hudebních nástrojů a zazpívat si k tomu. Všechny to moc bavilo.