Program pro předškoláky – Noe, nedej se

Jaké to asi je, když člověk musí celou loď postavit úplně sám, a navíc mu nikdo nevěří, že to dokáže? Budeme umět Noeho povzbudit, aby stavbu dokončil včas? A co to znamená, když se nad světem objeví duha?
Ačkoli se v programu setkáváme se starozákonním příběhem, biblická motivika se nijak nerozvíjí. Příběh Noeho nám pomáhá k tomu, abychom si uvědomili, jak důležité je táhnout za jeden provaz, a že zamyslet se sám nad sebou je taky občas potřeba. Pomocí metod dramatické výchovy se děti samy stanou těmi, kdo vstoupí do pradávného příběhu a budou ho moci ovlivnit.
Podle knihy Ivany Pecháčkové O potopě světa, ilustrace Petra Josefína Stibitzová (Meander, 2017).