Preventivní program „Hustej net“

„Na internetu je to jako v pohádce. Není skutečný, ale když dodržíme pravidla, dobro zvítězí.“

V úterý 6. dubna se žáci II. třídy (3. a 4. ročník) zúčastnili besedy o nástrahách internetu a sociálních sítích vůbec. Program zábavnou a hravou formou seznámil mladší školní děti s nástrahami internetu. Na modelových situacích si vyzkoušeli, jaká úskalí mohou skrývat neznámé facebookové profily žádající o přátelství. Na konkrétních ukázkách pak společně hledali možná řešení problémů, do kterých se mohou vlastní neopatrností dostat. Případně jak těmto situacím předcházet.  Prostřednictvím sociálně psychologických her a dramatických her a diskusí, prozkoumaly děti několik situací ze života, měly příležitost spolupracovat a zamýšlet se nad pravidly komunikace a bezpečného využívání internetu. Program se dětem líbil. Informace, které děti získaly, byly velkým přínosem.