Nerosty, minerály a horniny

Tímto tématem se zabývali naši žáci za přítomnosti odbornic z Vlastivědného muzea v Bruntále. V pondělí 26.6. se žáci seznamovali s tím, ,,že není kámen jako kámen“. Mohli si vyzkoušet vlastnosti různých ,,kamenů“. Typovali, k čemu je možné je využít…sestavovali krystaly…zjistili, které minerály, nerosty a horniny lze nalézt v našem nejbližším okolí.
Možná z některého žáka vyroste geolog!