Malý krajinář

Malý krajinář aneb základní jevy a procesy v přírodě a krajině.

Dnešní projektový den si školáčci užili, na zítřek se již může těšit mateřinka, kterou čeká podobný program. A co jsme se dnes dověděli? Víme, co je to krajina a kdo je krajinář. Poznávali jsme různé přírodniny, seznámili jsme se se vztahem mezi bylinami a půdními organismy…a mnoho dalšího! A taky jsme si vytvořili čajový pytlík s vlastními bylinkami a zkoušeli hrát na ukulele. Byl to prostě den plný zážitků.