Malý krajinář v MŠ

Děti z mateřinky se během programu Malý krajinář dozvěděly spoustu nového o krajině, o zvířatech, zazpívaly si veselé písničky, zahrály divadlo, správně vytřídily odpadky a užily si plno zábavných her. A protože se blížil Den matek, vlastnoručně vyrobený bylinkový čaj si děti nechaly jako dárek pro maminky.