Kosmická show – projektový den

Ve středu 23. 6. byl pro děti připraven zážitkový program Kosmická show, zážitkový stran. Nejdříve si děti ve třídě poskládaly kosmické puzzle. Poté zhlédly projekci v zážitkovém stanu, kde viděly, jak to funguje ve vesmíru a něco málo z historie kosmonautiky. Potom následovaly pohybové aktivity na školním dvoře, kde se děti staly planetami nebo družicemi a vyzkoušely si, jak funguje pohyb planet. Po skončení projektu jsme obdrželi pracovní listy a omalovánky, kde děti mohly využít získané informace. Dětem se zážitkový vzdělávací program velmi líbil a jistě si odnesly mnoho nových vědomostí.