Mléčná stezka aneb od telete k jogurtu…

Děti se na statku seznámily se zvířaty, která poskytují mléko (krávy, ovce, kozy) . Dozvěděly se, proč zvířata musí mít nejprve mládě, aby mohla dávat mléko. Nahlédly do „kuchyně“, kde se vaří  jídlo pro krávy a samy zvířátkům něco dobrého přichystaly. Dozvěděly se, čím se krmí telátka a krávy.  Ukázaly si a vyzkoušely si, jak se mléko dojí, proč je mléko pro člověka důležité a co se z něho vyrábí. Projektový den (Šablony III) jsme zakončili ochutnávkou výborné zmrzliny, kterou na statku vyrábí.