Dopravní výchova

V úterý 4. května měli žáci 4. a 3. ročníku dopravní výchovu. Přijela za nimi z DDM ve Šternberku paní učitelka Mgr. Opichalová. Žáci procvičovali pojmenovávání a význam dopravních značek, řešili dopravní situace na křižovatkách a hlavně probírali pravidla pohybu cyklistů na veřejných komunikacích, cyklostezkách či dopravním hřišti. Po výuce žáci doplňovali test, který jistě dopadl výborně, protože již v průběhu výuky byli žáci paní učitelkou chváleni za výborné znalosti. Teď už jen zvládnout jízdu na dopravním hřišti ve Šternberku a průkaz cyklisty je v kapse.