naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
kontakty
zaměstnanci
školní rok
mateřská škola
školní družina
školní jídelna, výdejna
školská rada
dokumenty
ke stažení
fotogalerie
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

jídelníček
organizace školního roku

 Organizace školního roku 2019/2020


Základní škola je dvojtřídní s 1. a 2.ročníkem v I.třídě a s 3. a 4. ročníkem ve II.třídě. Součástí školy jsou jednotřídní školní družina, jednotřídní mateřská škola a školní jídelna - výdejna. V základní škole pracují celkem tři pedagogové – dvě učitelky a vychovatelka, která má rovněž i částečný úvazek jako učitelka základní školy. V mateřské škole pracují dvě učitelky.
Základní škola, mateřská škola i školní jídelna – výdejna jsou umístěny v jedné školní budově, která stojí ve středu obce. V přízemí jsou školní jídelna – výdejna, šatny a tělocvična s hygienickým zařízením, v prvním poschodí je mateřská škola a oddělení školní družiny. Třídy základní školy jsou umístěny ve druhém patře.

Cílem naší školy je:
- vytvořit takové prostředí, aby každý jednotlivý žák mohl co nejlépe poznat a následně mohl a uměl rozvinout své schopnosti 
- umět rozvíjet dítě mladšího školního věku, u kterého se teprve vytváří celoživotní cíl a postoje
- dbát na dodržování morálních, etických a humánních přístupů
- všímat si u dětí hodnost nejen materiálních, ale umět je vlastním příkladem přesvědčit i o hodnotách jako přátelství, spravedlnost, tolerance, laskavost, vědění 
- umožnit žákům nadaným a mimořádně nadaným získat nadstandardní vědomosti a dovednosti 
- na druhé straně umožnit integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a k této pomoci a nápravě přistupovat profesionálně a kvalifikovaně
- umožnit žákům znát nejen svá práva, ale i povinnosti
- umět vyjádřit, zdůvodnit a obhájit své názory
- umět přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé i za životní prostředí
- umožňovat dětem využívat různé učební styly
- vychovávat především vlastním příkladem

I. třída : 1., 2. ročník , TU Mgr. Lenka Izáková
              3 + 4 žáků

II. třída: 3., 4. ročník, TU Mgr. Yvona Vláčilová
              7 + 3 žáků

Celkem žáků : 17

Přidělení hodin

Vláčilová Yvona
3. ročník : JČ /9/, Ma /5/, 
4. ročník : JČ /8/, Ma /5/

Izáková Lenka
1. ročník : JČ /10/, Ma /4/, Prv /2/, Hv /1/, Vv /1/
2. ročník : JČ /10/, Ma /5/, Prv /2/, Hv /1/, Vv /1/
3. ročník : AJ /3/, Vv /1/
4. ročník : AJ /3/, Vv /2/

Fujáková Marie
1. ročník : Tv /2/, Pč /1/
2. ročník : Tv /2/, Pč /1/
3. ročník : Tv /2/, Pč /1/, Prv /2/, Hv /1/
4. ročník : Tv /2/, Pč /1/, Vla /1,5/, Př /1,5/, Hv /1/

Termíny prázdnin ve školním roce 2019/2020
Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Vyučování začne v pondělí 6. 1.
Vysvědčení za 1. pololetí 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 3 2. – 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 (10.4. je svátek)
Vysvědčení za 2. pololetí 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny 1.7. – 31. 8. 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.


 

úřední e-deska

Šablony II pro ZŠ a MŠ Huzová

naše akce

Divadelní představení Včelí medvídci

Plavecký výcvik

Ježčím krokem
celým rokem

Zimní radovánky

Podzimní hrátky

Co se děje u krmítka

Divadlo

VÁNOČNÍ HRAD ŠTERNBERK

Divadelní představení kašpárek Prcek

První sníh

Dopravní hřiště

Bobování

Pohádková babička